Privacy policy

PERSONVERNERKLÆRING
vedrørende behandling av personopplysninger i Dipai AS
Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss ved for eksempel å bestille tjenester fra oss og når du bruker våre tjenester, vil Dipai AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er arbeidsgiver, Dipai AS v/ daglig leder. Kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig er:
Adresse: v/ÅKP, Borgundvegen 340, 6009 Ålesund
Telefon: 90209249
Organisasjonsnummer: 825 575 222
For spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan du kontakte daglig
leder André Listou Ellefsen.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Besvare henvendelser som kommer inn til oss: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
  2. Kontaktinformasjon til kunde/kundens representant: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av avtaleforholdet. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale – behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med kunden.
  3. Når du som kunde bruker vår tjeneste (web-portal for automatisert tilstandsovervåking): navn og e-post lagres i vår skyløsning og web-portal. Vi behandler disse personopplysningene basert på en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for funksjonaliteten til tjenesten og dermed for best mulig
    tjeneste for våre brukere.
  4. Rekruttering til nye stillinger hos: CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke du har gitt.

Vi vil ikke behandle personopplysninger om deg utover dette uten at du har gitt samtykke til det før behandlingen begynner.

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut.

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd i behandlingen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar av ansatte skjer innenfor EU/EØS-området.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følge av avtaleforholdet er oppfylt.

Personopplysninger som vi lagrer ved bruk av våre tjenester, jf. punkt 1, 3. tilfelle ovenfor, slettes når avtaleforholdet og bruk av tjenesten avsluttes.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med daglig leder eller økonomiansvarlig Øystein Nordli. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Dette gjør du ved å gi beskjed til daglig leder.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

Hvis det skjer endringer med tanke på behandling av dine personopplysninger, vil det også kunne medføre forandringer i informasjonen du er gitt her. Vi vil gjøre deg oppmerksom på slike forandringer.

Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig hos daglig leder.